REKRUTACJA

PONIŻEJ LINK DO STRONY MIASTA  DOTYCZĄCY LIST KWALIFIKACYJNYCH

https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/ogloszenie-list-dzieci-zakwalifikowanych-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-wazna-informacja-dla,145840.html

Lista dzieci zakwalifikowanych

http://przedszkole114.edu.pl/lista-dzieci-zakwalifikowanych

Lista dzieci niezakwalifikowanych

http://przedszkole114.edu.pl/lista-dzieci-niezakwalifikowanych

PONIŻEJ LINK DO STRONY MIASTA  DOTYCZĄCY LIST PRZYJĘTYCH

https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/ogloszenie-listy-przyjetych-do-przedszkoli-informacja-dla-rodzicow,146130.html

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH

http://przedszkole114.edu.pl/lista-dzieci-przyjetych-2

 Listy obejmują dzieci nowo przyjęte. Dzieci, które kontynuują pobyt w Przedszkolu nr 114 są automatycznie przyjęte do Przedszkola 114 na rok szkolny 2020-2021

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH

http://przedszkole114.edu.pl/lista-dzieci-nieprzyjetych