Nasze przedszkole
Plac zabaw dla dzieci

Informacje

     Nasze przedszkole po raz kolejny przystąpiło do akcji charytatywnej ,,GÓRA GROSZA” 2021.

Jest to już XXII edycja. Zebrane podczas akcji pieniądze zostaną przekazane na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Przedszkolaki nie zawodzą, każdy przynosi tyle,   ile może – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

Zapraszamy do zbiórki grosików w naszym przedszkolu od 02.11.2021 do 31.12.2021 r. do naszej skarbonki z przedsionku (zbieramy monety o nominałach od 1 grosza do 5 złotych). Jeden grosz to niewiele, lecz potężna GÓRA GROSZA może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.

Prosimy wszystkich o przyłączenie się do przedszkolnej zbiórki na ten wyjątkowy cel.