Nasze przedszkole
Plac zabaw dla dzieci

Informacje

DRODZY RODZICE ZACHĘCAMY DO NASZEGO KĄCIKA:  ,,CO KAŻDY RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN”?  A W NIM NOWE INFORMACJE- O ZABURZENIACH INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

http://przedszkole114.edu.pl/kacik-co-kazdy-rodzic-wiedziec-powinien

«   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «  «   «   «  « 

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM 

ZA UDZIAŁ W AKCJI: „Zaczytani”!!!

Wkrótce szczegóły zbiórki.

«   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «  «   «   «  «   

Rekrutacja uzupełniająca

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej w informatorze dla rodziców dotyczącej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Od dnia 30 kwietnia do dnia 9 maja 2018 r.- składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji.

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami moża otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

Dnia 17 maja 2018 r. o godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).

Od dnia 17 maja do dnia 21 maja 2018 r.- pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodzicó/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dnia 25 maja 2018 r. o godz. 12.00 -ogłoszenie wyników – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę  punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.  

«   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «  «   «   «  «   

   Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY…CO REALIZUJEMY…

1396073_656250957730370_1427986713_n

             

   DSC00625 (800x600)       zajac2 logo_fundacji                                               

«   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «  «   «   «  «   «   «   «   «   «   «   «   «   «