Oferta

Przedszkole nr 114 „Pinokio” istnieje od 1974r. Jest to placówka przyjazna dziecku, w której panuje atmosfera akceptacji i życzliwości, wspomagany jest i ukierunkowywany rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
Nasze przedszkole na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka pamiętając, że:

  • DZIECKO ZACHĘCANE – uczy się wiary w siebie
  • OTOCZONE WYROZUMIAŁOŚCIĄ – uczy się cierpliwości
  • CHWALONE – uczy się wdzięczności
  • AKCEPTOWANE – uczy się kochać
  • OTOCZONE APROBATĄ -uczy się lubić siebie
  • TRAKTOWANE UCZCIWIE – uczy się prawdy i sprawiedliwości
  • MAJĄCE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA – uczy się ufności
  • OTOCZONE PRZYJAŹNIĄ – uczy się radości życia

Nasze osiągnięcia oraz nowatorskie metody pracy powstają dzięki kreatywnej i wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, pełnemu oddania personelowi obsługowemu.
Od 2010 r. aktywnie pracujemy metodą projektów. Jest to metoda wspierania aktywnego, zaangażowanego i celowego uczenia się dzieci. Dzieci przez dłuższy czas, zazwyczaj kilka tygodni prowadzą pogłębione badania na określony temat. Temat wypływa z zainteresowań dzieci. Większość pracy w projekcie polega na szukaniu przez dzieci odpowiedzi na postawione przez siebie pytania, hipotezy. Dzieci szukają odpowiedzi poprzez wielokrotne obserwacje, badania, eksperymenty, ankiety, wyprawy terenowe, rozmowy ze sobą wzajemnie i z ekspertami. Wychowawcą jest ich przewodnikiem, wspiera je, inspiruje, pomaga zorganizować ich doświadczenia, ale nie wyręcza, nie daje gotowych rozwiązań. Metodę projektów realizujemy pod patronatem Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu.  

       

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE  W ROKU SZKOLNYM 2023/2024: 

1.J. angielski – dla wszystkich dzieci

2. Logopedia – dla dzieci 4,5,6 – letnich.