Zasady organizacji

Zasady organizacji

1.Przedszkole nr 114 w Poznaniu jest  5-cio oddziałową placówką publiczną, samorządową. Organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

2.Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 – 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej (lipiec lub sierpień).

3.Przedszkole dysponuje 125 miejscami dla dzieci wg orzeczenia organizacyjnego. Podstawową jednostką jest oddział. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 osób. Tworzone są grupy jednorodne lub zbliżone wiekowo.

4.Dzieci korzystają z 3 posiłków. Zasady wnoszenia opłat za przedszkole są opisane w zakładce odpłatność.

5.Praca wychowawczo-dydaktyczno i opiekuńcza jest realizowana w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego .

6.Organizację pracy określa Ramowy Rozkład Dnia z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

7.Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki odpoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.

8.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem wakacyjnej przerwy w pracy (w lipcu lub sierpniu).

9.Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie placówki jest Statut Przedszkola    nr 114 w Poznaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *