Świerszcze

  • Świerszcze to przedszkolaki 4 i 5 – letnie.
  • Nauczycielki grupy  Świerszczy: Pani Karolina i Pani Anita.
  • Woźna oddziałowa: Pani Ania.
  • Programy  realizowane w grupie: ,,W kręgu zabawy”, autor:  Jadwiga Pytlarczyk, OCDN MASTERMETODYKA 2017