Świerszcze na spotkaniu z Panem ogrodnikiem- III 2019