TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGONA ROK SZKOLNY 2019/2020

 TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o     przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 4 marcado 15 marca od 5 czerwcado 11 czerwca

2

Podanie do publicznej     wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

4 kwietniagodzina 12.00 17 czerwcagodzina 12.00

3

Potwierdzenie przez rodzica     kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 4 kwietniado 9 kwietnia od 17 czerwcado 18 czerwca

4

Podanie do publicznej     wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i     kandydatów nieprzyjętych

 

11 kwietniagodzina 12.00 24 czerwcagodzina 12.00