Projekt: ,,Zabawy i zabawki” w grupie Pszczółek- X-XI 2016