Projekt: ,,Piasek” w grupie Świerszczy- IV-VI 2017