Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami u dzieci?

Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami u dzieci?

Każde dziecko od czasu do czasu zachowuje się w sposób, który może być dla Ciebie nie do zaakceptowania. Zazwyczaj dzieje się tak, kiedy jakieś ważne potrzeby dziecka nie mogą, być zaspokojone, a maluch nie potrafi sobie z tym poradzić.

 Jeżeli Twoje dziecko:

 bije, kopie, gryzie inne dzieci, wyrywa im zabawki, rzuca przedmiotami, używa brzydkich wyrazów, przezywa innych, w inny sposób wyrządza krzywdę dzieciom lub dorosłym, to prawdopodobnie nauczyło się w ten sposób radzić sobie z własnymi potrzebami i emocjami.

Jak możesz POMÓC swojemu dziecku?

 Wytłumacz maluchowi, że wszystkie uczucia, jakich doznaje, są ,,w porządku”, że akceptujesz je całkowicie, razem, z jego emocjami.

Powiedz dziecku, że przykre uczucia można okazywać  w taki sposób, aby nie krzywdzić siebie i innych.

Ustal razem z dzieckiem, jakie zachowania są niedopuszczalne w Waszym domu. Ustalenia powinny obowiązywać wszystkich członków rodziny.

Zapowiedz, jakie konsekwencje będą wyciągane w przypadku użycia przemocy (np. zakaz oglądania bajek tego dnia).

Ustal z dzieckiem, w jaki sposób może bezpiecznie wyrażać swoją złość (np. wolno tupać, narysować złość, podrzeć niepotrzebną kartkę).

Podpowiedz dziecku, jak może się uspokoić w przypadku narastającej złości (np. wziąć głęboki oddech, policzyć do trzech, zrobić kilka przysiadów, podskoków).

Przećwiczcie te sposoby. Wszystkie rozmowy na temat złości i agresji należy prowadzić, gdy jesteśmy spokojni i mamy dla siebie czas. Okaż cierpliwość. Dziecko może się stopniowo nauczyć, jak radzić sobie bez agresji, jednak jest to proces długotrwały. Początkowo możliwe jest nasilenie zachowań agresywnych, gdy maluch będzie reagować buntem na nowe ustalenia. Trzeba spokojnie przeczekać ten trudny okres, realizując ustalone założenia. Bardzo ważna jest współpraca z nauczycielami przedszkola, do którego uczęszcza Twoje dziecko-wspólne ustalenia dotyczące zasad zachowania i konsekwencji wyciąganych w sytuacji ich łamania.

W razie silnego wybuchu złości:

Jeżeli dziecko wyraża złość w sposób niezagrażający sobie i innym (np. kładzie się na ziemi i uderza w nią rękami i nogami, stoi i krzyczy), obserwuj je i niezauważalnie dla niego, czekając, aż się uspokoi. Jeżeli dziecko wyraża złość poprzez atak na kogoś lub niszczenie przedmiotów, przytrzymaj je, aż się wyciszy. Porozmawiaj z dzieckiem dopiero wtedy, gdy się uspokoi.

 Pamiętaj: skoro dziecko uczy się zachowań agresywnych, może także oduczyć się ich. W różnych sytuacjach życia codziennego pokazuj dziecku własnym przykładem, jak w inny sposób można sobie radzić ze złością, rozwiązywać spory, osiągać upragnione cele.