Świerszcze na warsztatach z pierwszej pomocy w SP 18-II 2020