Ewidencja pobytu dzieci w przedszkolu

                           UWAGA RODZICE !!!

                         W wyniku przeprowadzonej przez nas kontroli dotyczącej ewidencji czasu pobytu Państwa dzieci w przedszkolu prosimy o zwrócenie uwagi na:

                          1. odbijanie karty w momencie przyjścia dziecka do p-la i drugi raz po odebraniu dziecka z p-la                       (codziennie 2 razy),

                    2. w przypadku rodzeństwa, należy odbić 2 karty-każdą za jedno dziecko (każde dziecko ma swoją kartę),

3. odbijanie karty swojego dziecka –każda karta posiada numer seryjny oraz numer wewnętrzny przypisany do dziecka.